Redsoldiers, Köprüçay’ına tepkisini koydu!

Redsoldiers Antalyaspor Taraftarları Köprüçay ‘ında ki doğa katliamına dur dedi! Konuyla alakalı bilgiler ve basın açıklamamız haber altında yer alacaktır..

Köprü çayı ırmağı şüpheli balık ölümleri hakkında bilgilendirme

08.06.2016 tarihinde telefon ile köprüçayı ırmağında (Baraj civarında) şüpheli balık ölümleri olduğu ihbari alınmıştır. İhbar üzerine müdürlüğümüz su ürünleri bölümü ekiplerimiz şüpheli balık ölümleri olduğu iddia edilen bölgelerde inceleme ve gözlemlerde bulunmuşlardır. İnceleme ve gözlemlerde; balık ölümlerine rastlanmamış, farklı büyüklüklerdeki siraz cinsi balıkların kıyıya yakın olarak tek tek veya toplu halde su yüzeyine yakın yüzdükleri görülmüştür. Köprü çayı ırmağı barajdan başlayarak yukarı doğru 10 km alanda 7 farklı noktada benzer durum gözlemlenmiştir. Bu hususta muhtarlıkla birlikte tutanak düzenlenmiştir.
Balıkların bu şekilde yüzme sebeplerini araştırmak üzere su kalite kriterleri ve balık hastalık ve zararlıları olup olmadığının tespiti için canlı balık ve su numuneleri alınarak tahlil için laboratuvara gönderilmiştir. Şifahen alınan analiz sonuçlarında parazit kökenli bir hastalığın olmadığı, bakteriyolojik ve toksikolojik analiz sonuçları önümüzde haftala içinde sonuçlanacağı bilgisi alınmıştır.
Yine 10.06.2016 tarihinde Akdeniz Su ürünleri Araştırma, üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, İlçe müdürlüğümüz ve Serik Belediyesi Çevre kontrol müdürlüğü müştereken aynı mahallerde incelemelerini sürdürmüşlerdir. İncelemelerde; siraz balıklarının küçük gruplar halinde kıyıya ve yüzeye yakın yüzdükleri, hareketsiz oldukları, suyu yutmaya çalıştıkları, suyun yüzeyinden oksijen almaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Suyun fiziksel değerlerinin normal olduğu yerinde incelenmiştir. Analizler için canlı balık ve su örnekleri alınmıştır.

Özetle;
İlçe müdürlüğümüzce konu takip edilmektedir. Baliklara olumsuz etki eden sebepler araştırılmaktadır. Ölü olduğu zannedilen balıkların, Lokal olduğu, balık hareketsizlikleri ve balıkların yüzeyde yüzerek oksijen almaya çalıştıkları gözlemlenmiş ve sebepleri araştırılmaktadır. İlk ölçümlerimize göre ırmak suyu oksijen durumu normal sınırlar içerisindedir. Ph değeri kısmen düşüktür. Su sıcaklığı-19, oksijen 10.15 mg O2/lt, ph-8.3 olarak ölçülmüştür. Analiz sonuçlarından sonra daha sağlıklı değerlendirme yapılabilecektir. Tedbiren bu ve benzer durumdaki balıkların şimdilik avlanmaması ve tüketilmemesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur